polityka podróży służbowych


POLITYKA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Travel Policy – to świadomie określona polityka organizacji podróży służbowych zawierająca przejrzysty i zrozumiały zbiór wytycznych w zakresie organizacji, obsługi, rozliczania i kontroli podróży służbowych w przedsiębiorstwie, korporacji czy urzędzie.


Składają się na nią procedury określające sposoby i formy rezerwacji, sposoby rozliczeń, poziomy dostępności standardów podróży zależne najczęściej od zajmowanego stanowiska i związane z tymi poziomami limity na poszczególne świadczenia. Podstawowymi celami polityki podróży służbowych jest zarządzanie, optymalizacja i kontrola kosztów podróży służbowych. Polityka podróży służbowych – Travel Policy reguluje między innymi:

 • kryteria wyboru linii lotniczych i preferowane linie lotnicze,
 • udział w programach lojalnościowych,
 • dostępność taryf biletów lotniczych (biznes, ekonomiczna),
 • możliwość korzystania z tanich przewoźników i czarterów,
 • kryteria wyboru standardu hotelu, preferowane sieci hotelowe i hotele,
 • limity cenowe za poszczególne rezerwacje,
 • terminy składania zamówień,
 • osoby uprawnione do składania zamówień
 • osoby uprawnione do weryfikacji i akceptacji zamówień,
 • wskazanie preferowanych dostawców usług (biuro podróży, hotel, linia lotnicza),
 • zasady raportowania podróży służbowych,
 • zasady rozliczeń, fakturowania, płatności,
 • zasady kontroli kosztów podróży służbowych

Polityka podróży służbowych powinna być zgodna z ogólnymi wytycznymi biznesowymi, wpisywać się w cele, strategie i misje firmy. Precyzyjnie określona i przestrzegana polityka podróży służbowych jest podstawą do optymalizacji redukcji kosztów podróży służbowych. Właściwie prowadzona i stosowana polityka podróży służbowych zapewnia bezpieczeństwo, łatwość komunikacji oraz komfort dla pracowników odbywających podróże służbowe, pozwala kontrolować wyjazdy służbowe , a co za tym idzie optymalizować i redukować koszty.
Polish Travel Quo Vadis oferuje fachową pomoc przy budowie Travel Policy oraz dbanie o poprawność jej stosowania.